2388 – Kotač za kliznu kapiju sa zatvorenim nosačem, sa 2 ležaja

9,50 KM10,50 KM

9,50 KM
10,50 KM