2698 – Sigurnosna brava sa jezičkom i padajučim klinom za Al vrata, E-85 mm, sa INOX čelom

24,60 KM