8556 – Kotač za kliznu kapiju sa ukopavajučim nosačem 80 mm

13,50 KM