P2141 – Kvaka GO150 sa rozetama za metalna vrata – cilindar F1

14,60 KM