P2000 – Kvaka F1350 +štit 3000B – ključ F4

10,50 KM