M1554 – Brava za kliznu kapiju sa kukom i cilindrom – 30 mm

28,50 KM