M1553 – Brava za kliznu kapiju sa kukom i cilindrom – 40 mm

28,50 KM