Brava za kliznu kapiju sa kljunom i kukom, 130 x 60 mm, sa cilindrom

35,00 KM