2699 – Sigurnosna brava sa valjkom i padajučim klinom za Al vrata, E-85 mm, sa INOX čelom

32,90 KM