1716 – Set kvaka GO 150 + štit 2200 WC – F2

13,80 KM