1263 – Brava za kliznu kapiju sa cilindrom, 120 x 67 mm

28,90 KM