Motor za krilnu kapiju PHOBOS A40, 2 x 4 met

999,00 KM