3071- KALE brava za kliznu kapiju sa kljunom, cilindar, 60 mm nikl

9,90 KM