3070 – KALE brava za kliznu kapiju sa kljunom, cilindar, 35 mm nikl

9,90 KM